Χάρτης περιοχής

Οι συντεταγμένες (x,y) του ξενοδοχείου μας:

35.36631007949881, 24.488605856895447